SĀKUMS

Priecājamies, ka esi ienācis mūsu mājas lapā! Vēlamies Tev, dārgais šīs lapas apmeklētāj, pateikt, ka Tevi mīlam, un ka ir vēl Kāds, kurš Tevi ļoti mīl, un Tas ir Dievs!

Lai arī ko mēs darītu un lai cik daudz mums piederētu, mūsu dzīvēs vienmēr kaut kā pietrūks. Ikviens cilvēks uz šīs zemes vēlas būt laimīgs, bet lai kā meklētu laimi dažādās lietās, sirds paliek nepiepildīta un tukša.

Šo tukšumu Tavā sirdī var aizpildīt vienīgi Dievs ar Savu neizmērojamo beznosacījuma mīlestību, kas Viņam ir uz Tevi. Tikai caur personīgām attiecībām ar Dievu un Jēzu Kristu mēs varam būt piepildīti ar visu, kas mums pa īstam ir vajadzīgs.

Mums katram Dievs ir devis iespēju būt draudzē. Tā ir vieta, kur Tu vari izmainīt sevi, savu dzīvi un dot Dievam iespēju aizpildīt to milzīgo tukšumu, kas ir Tavā sirdī. Draudze ir kā ģimene, kurā viens otru stiprina, palīdz un ceļ.

Mīļais lasītāj, gribam Tevi iedrošināt – nepaliec malā, bet atnāc un piedzīvo Dieva spēku un mīlestību. Gaidām Tevi draudzē “Prieka Vēsts”!

Dievkalpojumi: svētdienās – 11:00
Kroņu ielā 31/33